Kontakt


e-mail biuro@activebrain.pl
Activebrain Sp. z o. o.
Ul. Jasińskiego 26/1
30-815 Kraków
NIP 679-303-30-77 REGON 121203471 KRS 0000354145
Sąd Rej. Dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydz. Gosp.
Wysokość Kapitału Zakładowego 10 000 zł